Merge tag 'tegra-for-4.8-i2c' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/tegra...
[cascardo/linux.git] / .gitattributes
2016-10-11 Wolfram SangMerge tag 'tegra-for-4.8-i2c' of git://git./linux/kerne...
2016-10-11 Linus TorvaldsMerge tag 'media/v4.9-1' of git://git./linux/kernel...
2016-10-11 Linus TorvaldsMerge tag 'iommu-updates-v4.9' of git://git./linux...
2016-10-11 Linus TorvaldsMerge tag 'libnvdimm-for-4.9' of git://git./linux/kerne...
2016-10-11 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus-4.9' of git://git./linux/kernel...
2016-10-11 Linus TorvaldsMerge tag 'upstream-4.9-rc1' of git://git.infradead...
2016-10-11 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net
2016-10-11 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2016-10-11 Linus TorvaldsMerge tag 'for-linus-20161008' of git://git.infradead...
2016-10-11 Linus TorvaldsMerge branch 'work.xattr' of git://git./linux/kernel...
2016-10-10 Linus TorvaldsMerge branch 'linus' of git://git./linux/kernel/git...
2016-10-10 Linus TorvaldsMerge tag 'dlm-4.9' of git://git./linux/kernel/git...
2016-10-10 Linus TorvaldsMerge tag 'ceph-for-4.9-rc1' of git://github.com/ceph...
2016-10-10 Linus TorvaldsMerge branch 'work.splice_read' of git://git./linux...
2016-10-10 Linus TorvaldsMerge branch 'work.misc' of git://git./linux/kernel...
2016-10-10 Linus TorvaldsMerge branch 'pcmcia' of git://git.armlinux.org.uk...
2016-10-10 Linus TorvaldsMerge tag 'nios2-v4.9-rc1' of git://git./linux/kernel...
2016-10-10 Linus TorvaldsMerge tag 'cris-for-4.9' of git://git./linux/kernel...
2016-10-10 Linus TorvaldsMerge branch 'mm-pkeys-for-linus' of git://git./linux...
2016-10-10 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-urgent-for-linus' of git://git./linux...
2016-10-10 Linus TorvaldsMerge branch 'perf-urgent-for-linus' of git://git....
2016-10-10 Linus TorvaldsMerge branch 'sched-urgent-for-linus' of git://git...
2016-10-10 Linus TorvaldsMerge branch 'irq-urgent-for-linus' of git://git./linux...
2016-10-10 Linus TorvaldsMerge branch 'timers-urgent-for-linus' of git://git...
2016-10-10 Linus TorvaldsMerge branch 'printk-cleanups'
2016-10-10 Linus TorvaldsMerge branch 'for-4.9/block-smp' of git://git.kernel...
2016-10-10 Linus TorvaldsMerge branch 'for-4.9/block-irq' of git://git.kernel...
2016-10-10 Linus TorvaldsMerge tag 'dm-4.9-changes' of git://git./linux/kernel...
2016-10-10 Linus TorvaldsMerge tag 'for-linus' of git://git./linux/kernel/git...
2016-10-09 Linus TorvaldsMerge tag 'for-linus-2' of git://git./linux/kernel...
2016-10-08 Linus TorvaldsMerge branch 'akpm' (patches from Andrew)
2016-10-08 Jean Delvare.gitattributes: set git diff driver for C source code...